1.
การตัดเย็บกางเกง (รหัสวิชา ว.ต.ช. 31045 หลักสูตร 45 ชั่วโมง ค่าสมัคร 55 บาท)
ศึกษา 1. ความรู้เบื้องต้นในการตัดเย็บ
2. กางเกงขาสั้นต่อขอบชนิด 2 จีบ
3. กางเกงขายาวไม่มีจีบ ต่อขอบ กระเป๋าเฉียง
4. การคิดคำนวณราคา
2.
เสื้อชายเบื้องต้น (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
ศึกษา 1. การสร้างแบบเสื้อและตัดเย็บเสื้อเบื้องต้น
2. การสร้างแบบเสื้อและตัดเย็บเสื้อไม่มีปก
3. การสร้างแบบเสื้อและตัดเย็บเสื้อปกฮาวาย
4. การสร้างแบบเสื้อและตัดเย็บเสื้อปกเชิ้ต
3. กางเกงชายเบื้องต้น (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
ศึกษา 1. การสร้างแบบกางเกงและตัดเย็บกางเกงชายเบื้องต้น
2. การสร้างแบบกางเกงและตัดเย็บกางเกงใส่ยางยืด
3. การสร้างแบบกางเกงและตัดเย็บกางเกงขาสั้น
4. การสร้างแบบกางเกงและตัดเย็บกางเกงขายาว
4. เสื้อชายสมัยนิยม (หลักสูตร 105 ชั่วโมง ค่าสมัคร 115 บาท)
ศึกษา 1. เสื้อชายไทยแขนสั้น
2. เสื้อซาฟารีปกเทเลอร์
3. เสื้อแจ๊กเก็ตแขนแรกแลน
4. เสื้อซาฟารีคอปกเชิ้ต
5 . การคิดคำนวณราคา
5. ช่างตัดเสื้อชาย (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
ศึกษา 1. การสร้างแบบเสือและตัดเย็บเสื้อฮาวายแขนสั้น
2. การสร้างแบบเสื้อและตัดเย็บเสื้อเชิ้ตแขนสั้น
3. การสร้างแบบเสื้อและตัดเย็บเสื้อเชิ้ตแขนยาว
4. การสร้างแบบกางเกงและตัดเย็บกางเกงขาสั้นต่อขอบสองจีบ
5. การสร้างแบบกางเกงและตัดเย็บกางเกงขายาวมีจีบกระเป๋าเฉียง
6. การสร้างแบบกางเกงและตัดเย็บกางเกงยีนส์
การสร้างแบบกางเกงและตัดเย็บกางเกงขายาวไม่มีจีบขอบในตัว
6. เสื้อชายสมัยนิยม 2 (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
ศึกษา 1. เสื้อชุดไทยพระราชทานแขนสั้น
2. เสื้อซาฟารีคอเชิ้ต
3. เสื้อซาฟารีคอฮาวาย
4. เสื้อซาฟารีคอฝรั่งเศส
5. เสื้อซาฟารีปกเทเลอร์
6 . การคิดคำนวณราคา
7. กางเกงชายสมัยนิยม 1 (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
ศึกษา 1. กางเกงขาสั้น มีจีบ ต่อขอบ กระเป๋าตรง
2. กางเกงขายาว มีจีบ ต่อขอบ กระเป๋าเฉียง
3. กางเกงขายาว มีจีบ ขอบในตัว กระเป๋าเฉียง
4. กางเกงขายาวมีจีบ ต่อขอบด้านหน้า ด้านหลังใส่ยางยืด
5 .กางเกงขายาว มีจีบ ต่อขอบ กระเป๋าเฉียง กุ๊นกระเป๋าข้างและหลังทำลวดลาย
8. เสื้อสากล 1 (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
ศึกษา 1. ชนิดและลักษณะเสื้อสากลที่นิยมในปัจจุบัน
2. การเลือกผ้า การคำนวณผ้า การวางแบบตัด
3. เทคนิคการตัดเย็บส่วนประกอบตัวเสื้อ
4. เสื้อสากลกระดุมแถวเดียว 2 กระดุม 3 กระดุม คอเหลี่ยม
5. เสื้อสากล กระดุมสองแถว 4 กระดุม กลัดกระดุมเม็ดเดียว คอแหลม
6 . การคิดคำนวณราคา
9. กระโปรงเบื้องต้น (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
    ศึกษาชนิดและเครื่องมือการตัดเย็บกระโปรง การวัดตัว การสร้างแบบกระโปรงเบื้องต้น การปรับแบบ การเลือกผ้า การคำนวณผ้า การทำเครื่องหมายบนผ้า การเย็บประกอบตัว การลองตัว
  กระโปรงสมัยนิยม (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
    ศึกษาชนิดและลักษณะของกระโปรงสมัยนิยมแบบต่าง ๆ การสร้างแบบ การแยกแบบ การแก้ไขแบบตัด การเลือกผ้า การคำนวณผ้า การเตรียมผ้า การวางแบบตัด เทคนิกการตัดเย็บกระโปรงสตรีสมัยนิยมแบบต่าง ๆ การลองตัวและการแก้ไขจุดบกพร่อง การคำนวณราคาการตัดเย็บ
  เสื้อเบื้องต้น (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
    ศึกษาชนิดและเครื่องมือการตัดเย็บเสื้อเบื้องต้น การวัดตัว การสร้างแบบเสื้อเบื้องต้น การปรับแบบ การเลือกผ้า การคำนวณผ้า การทำเครื่องหมายบนผ้า การเย็บประกอบตัว
  เสื้อสมัยนิยม (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
    ศึกษาชนิดและลักษณะของเสื้อและปกเสื้อแบบต่าง ๆ การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อคอตั้ง คอปีน คอผูก ปกตลบ ปกกลาสี ปกบัว ปกฮาวาย ปกเชิ้ต และปกในตัว เทคนิคการเย็บประกอบปก การตกแต่งปกเสื้อและส่วนต่าง ๆ ของเสื้อ การเลือกผ้า การคำนวณผ้า การคิดคำนวณราคา
  ชุดติดกัน (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
    ศึกษาชนิดและลักษณะเสื้อชุดติดกันแบบต่าง ๆ การสร้างแบบ การแยกแบบเสื้อชุดติดกัน การเลือกผ้า การคำนวณผ้า การเตรียมผ้า การวางแบบติดลงบนผ้า การเย็บประกอบตัวเสื้อชุดติดกัน และการแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ
  เสื้อตกแต่ง ( หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
    ศึกษาชนิดและลักษณะของเสื้อตกแต่งแบบต่าง ๆ การสร้างแบบ การแยกแบบ การเลือกผ้าให้เหมาะสมกับแบบ การวางแบบตัด การตกแต่งตัวเสื้อด้วยลูกไม้ เทป การตีเกล็ดแบบต่าง ๆ
  กางเกงสตรี (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
    ศึกษาชนิดและลักษณะกางเกงสตรี การวัดตัว การสร้างแบบ การเลือกผ้า การคำนวณผ้า การวางแบบตัด เทคนิคการตัดเย็บกางเกงสตรี การแก้ไขจุดบกพร่องของกางเกงสตรี
  ชุดไทย (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
    ศึกษาชนิดและลักษณะของชุดไทยแบบต่าง ๆ การเลือกผ้า การคำนวณผ้า และการเตรียมผ้าก่อนตัด เทคนิคการสร้างแบบตัดเย็บชุดไทยแบบต่าง ๆ
  ชุดไทยประยุกต์ (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
    ศึกษาชนิดและลักษณะของชุดไทยประยุกต์แบบต่าง ๆ การเลือกผ้า การคำนวณผ้า และการเตรียมผ้าก่อนตัด เทคนิคการสร้างแบบตัดเย็บชุดไทยประยุกต์
  ชุดราตรี (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
    ศึกษาชนิดและลักษณะของชุดราตรีสั้นและชุดราตรียาวแบบต่าง ๆ การเลือกผ้า การคำนวณผ้า การเตรียมผ้าและวัสดุตกแต่ง เทคนิคการสร้างแบบตัดเย็บชุดราตรีแบบต่าง ๆ
  ชุดนอน (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
    ศึกษาชนิดและลักษณะของชุดนอนสตรี ชุดนอนชาย และชุดนอนเด็ก การวัดตัว สร้างแบบ การแยกแบบชุดนอน การเลือกผ้า การคำนวณผ้า การตกแต่ง และเทคนิคการตัดเย็บ
  เสื้อสมัยนิยม 2 (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
    ศึกษาชนิดและลักษณะของเสื้อผ้าที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน การสร้างแบบตัดเสื้อผ้าตามสมัยนิยม เช่น เสื้อปกฮาวายเทเลอร์แบบต่าง ๆ การเลือกวัสดุตกแต่งตัวเสื้อ เทคนิคการตัดเย็บ และตกแต่งเสื้อผ้าตามสมัยนิยม การคิดคำนวณราคา
  การสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
    ศึกษาชนิดและลักษณะแบบตัดเสื้อผ้าสตรีแบบต่าง ๆ ขนาดมาตรฐาน การวัด และการสร้างแบบตัดเบื้องต้น การแยกแบบตัดกระโปรง เสื้อ และเสื้อชุดติดกัน การแก้ไขแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง การกำหนดเครื่องหมายในแบบตัด การทดลองแบบตัด การคิดคำนวณราคา
  สูตรสตรี (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
    ศึกษาชนิดและลักษณะของเสื้อสูทสตรีและเสื้อกั๊ก การเลือกผ้า การคำนวณผ้า การเตรียมผ้าก่อนตัด เทคนิคการสร้างแบบตัดเย็บเสื้อสูทสครีและเสื้อกั๊ก
  การประดิษฐ์ของใช้ด้วยงานปักจักร (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
    ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการปักจักร การเตรียมจักรเพื่อใช้ในงานปัก การถีบจักร การส่ายสะดึง การปักลวดลายพื้นฐานและลวดลายต่าง ๆ การปักลวดลายบนชิ้นงานประดิษฐ์ และตกแต่งชิ้นงานต่าง ๆ ฝึกคิดคำนวณราคา
  การออกแบบเสื้อ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
    ศึกษาองค์ประกอบของเสื้อผ้า หลักการวาดหุ่นและวาดเสื้อผ้า ส่วนประกอบโครงร่างหุ่นแฟชั่น หลักการใช้สี การระบายสีแฟชั่น หลักการออกแบบเสื้อผ้าให้ตรงกับบุคลิกลักษณะของผู้สวมใส่