1.
การแต่งเล็บ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง ค่าสมัคร 40 บาท)
ศึกษาวิธีการแต่งเล็บ การเพ้นท์เล็บ การต่อเล็บเทียม และการต่อด้วยอะคิลิก
2.
ช่างเสริมสวย (หลักสูตร 30 ชั่วโมง ค่าสมัคร 40 บาท)
ศึกษาวิธีการสระผม การไครย์ผม การม้วนโรลล์ การพันแกนดัด
3. การเปลี่ยนสีผม (หลักสูตร 30 ชั่วโมง ค่าสมัคร 40 บาท)
  ศึกษาวิธีการย้อมผมหงอก การย้อมผมสีแฟชั่น การทำไฮไลท์
4. การเกล้าผม-ถักเปีย (หลักสูตร 45 ชั่วโมง ค่าสมัคร 55 บาท)
 

ศึกษาวิธีการเกล้าผมทรงสูง การเกล้าผมทรงต่ำ การเกล้าผมทรงสมัยนิยม
การถักเปีย 3 4 5 การถักเปีย นูน ลูกโซ่ ก้างปลา การถักเปียสอดริบบิ้น

5. การนวดหน้า-แต่งหน้า (หลักสูตร 45 ชั่วโมง ค่าสมัคร 55 บาท)
  ศึกษาวิธีการนวดหน้าด้วยครีม สมุนไพร การพอกหน้าด้วยสมุนไพร การแต่งหน้ากลางวัน การแต่งหน้ากลางคืน การแต่งหน้าสมัยนิยม การแต่งหน้าแนวแฟชั่น
6. การซอยผม-ดัดผม (หลักสูตร 120 ชั่วโมง ค่าสมัคร 130 บาท)
  ศึกษาวิธีการสระผม การไดรย์ผมทรงตรง การซอยผมทรงมาตรฐานและสมัยนิยม การดัดผมแยกแบบ
7. การสระผม-เซทผม ( หลักสูตร 105 ชั่วโมง ค่าสมัคร 115 บาท)
  ศึกษาวิธีการสระผม การไดรย์ผมเปียกทรงต่าง ๆ การม้วนโรลล์พร้อมเซท การดัดผมแบบต่าง ๆ ด้วยน้ำเปล่า
8. การตัดผมชาย (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
  ศึกษาวิธีการตัดผม ทรงนักเรียน รองทรงต่ำ รองทรงสูง ทรงอเมริกัน ฯลฯ
9. การนวดไทยแบบราชสำนัก (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
  ศึกษาสรีระวิทยาเกี่ยวกับร่างกาย การนวดแผนไทนแบบราชสำนัก การนวดท่าต่าง ๆ การวินัจฉัยโรค และวิธีแก้อาการ สมุนไพรในการประคบ สมุนไพรในการอบตัว
10. การถนอมอาหาร (หลักสูตร 60 ชั่วโมง ค่าสมัคร 70 บาท)
   
11. การแกะสลักผักผลไม้ (หลักสูตร 90 ชั่วโมง ค่าสมัคร 100 บาท)
   
12. การจัดดอกไม้แบบสากล (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
   
13. การแกะสลักผักผลไม้ และวัสดุอื่น ๆ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
   
14. การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
   
15. ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า (หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)